Menu
Malay English

Articles

A.
Tamat Tempoh Ansuran Bayaran Balik
 
Potongan Gaji /Pencen bagi ansuran bayaran balik pinjaman dilakukan mengikut Arahan Potongan Gaji / Arahan Potongan Pencen dan tiada tunggakan.
B.
Bayaran Sekaligus
 
Tujuan:
 
arrow Menjual harta kepada pihak yang mendapatkan pembiayaan bank / institusi kewangan lain.
 
arrow Menjual harta kepada pihak yang mendapatkan pembiayaan perumahan Perbendaharaan (Kontra).
 
arrow Meyelesaikan pinjaman dengan sumber kewangan sendiri.
 
 
 

 

A
PENYELESAIAN TAMAT TEMPOH PINJAMAN 
Bil
Aktiviti
Urusan
Dokumen
Tempoh
1
Penyemakan lejer akaun pinjaman bagi pemberhentian potongan (3 bulan sebelum potongan berakhir)
Pengesahan penyelesaian pinjaman (2 bulan selepas potongan terakhir)
Seksyen Akaun
Surat Arahan Pemerhentian Potongan Gaji / Pencen
3 minggu = 15 hari bekerja
2
Penyediaan dokumen urusan
pelepasan hakmilik
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Dokumen hakmilik,
Borang 16N, Suratan hakmilik, Dokumen Reassignment & Release
2 minggu
3
Permohonan untuk dapatkan
dokumen hakmilik dari Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG)
(bagi kes hakmilik disimpan di
KPTG dan kesemua kes
Sabah & Serawak)
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Surat permohonan kepada KPTG
2 minggu
 4
Penerimaan dokumen surat hakmilik
dari KPTG
 
Dokumen hakmilik Borang gadaian beserta Borang 16N
1 – 3 Bulan
 5
Penyerahan hakmilik kepada peminjam
/ peguam
 
Dokumen hakmilik
2 minggu
 
 
 
 
 
B
PENYELESAIAN SECARA SELESAI HUTANG
Bil
Aktiviti
Urusan
Dokumen
Tempoh
1
Memohon Penyata Baki Hutang
Seksyen Akaun (Unit PP)
Penyata Baki Hutang/Penyata Baki Hutang dan Akujanji Melepaskan Gadaian/Perjanjian Pinjaman dan Penyerahan Hak Semula
3 minggu = 15 hari bekerja (dari tarikh surat kelulusan menjual harta)
2
Memohon kelulusan menjual harta
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Surat kelulusan jual harta
2 minggu
3
Bayaran selesai hutang:-
a) Melalui Deraf Bank/Kiriman Wang/Kiriman Pos/Cek - Bayar kepada: BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN atau;
b) Bayaran Online melalui www.malaysia.gov.my
Pengesahan selesai hutang
Seksyen Akaun (Unit TB)
Seksyen Akaun (Unit SP)
Resit
Surat Arahan Pemerhentian Potongan Gaji/Pencen, Surat Pengesahan Selesai Hutang
3 minggu = 15 hari bekerja
4
Penyediaan dokumen urusan
pelepasan hakmilik
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Dokumen Hakmilik, Borang 16N, Suratan hakmilik, Dokumen Reassignment
2 minggu
5
Permohonan untuk dapatkan dokumen hakmilik dari KPTG ( bagi kes hakmilik disimpan di KPTG dan kesemua kes
Sabah dan Sarawak )
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Surat permohonan kepada KPTG
2 minggu
6
Penerimaan dokumen hakmilik dari KPTG
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Dokumen hakmilik
2 minggu
 7
Penyerahan hakmilik kepada peminjam
/ peguam
Seksyen Cagaran (Unit Geran)
Dokumen hakmilik
2 minggu
KAEDAH DAN FAEDAH PENYELESAIAN AWAL PINJAMAN
Kaedah penyelesaian awal pinjaman

Peminjam boleh memendekkan tempoh bayaran balik atau menyelesaikan baki pinjaman lebih awal melalui cara-cara berikut:-

( i ) bayaran selesai hutang atau sebahagian hutang;

( ii ) menambah amaun ansuran bulanan melalui potongan gaji/pencen; dan

( iii ) membayar sendiri samada melalui Wang Pos/Kiriman Pos di samping Potongan Gaji/Potongan Pencen Bulanan.

Peminjam yang bercadang untuk memendekkan tempoh bayaran balik melalui kaedah (ii) di atas perlu mengemukakan surat yang menyatakan keupayaan maksima bagi membolehkan BPP mengeluarkan pindaan Arahan Potongan Gaji (APG) kepada majikan/ jabatan atau Arahan Potongan Pencen (APP) kepada JPA/JHEV. BPP tidak akan melayan sebarang perubahan bagi mengurangkan potongan yang telah dipinda kecuali sekiranya peminjam ingin menambah lagi potongan tersebut.

Bagi bayaran sebahagian hutang yang sama atau melebihi ansuran enam (6) bulan, peminjam boleh memohon untuk mengurangkan amaun ansuran bulanan bagi baki pinjaman yang selebihnya.

Bagi penyelesaian penuh (sekaligus), peminjam hendaklah terlebih dahulu memohon penyata baki hutang pinjaman untuk tujuan penyelesaian penuh secara rasmi melalui surat/fax/email daripada Seksyen Akaun (Unit Penyelengaraan Pinjaman).Surat permohonan hendaklah menyatakan perkara berikut :

( i ) Nama peminjam,
( ii ) No akaun/no fail,
( iii ) Cara penyelesaian (wang simpanan / pengeluaran caruman KWSP)
( iv ) Cawangan dan alamat KWSP (jika melibatkan pengeluaran caruman KWSP)

Sekiranya penyelesaian penuh (sekaligus) melibatkan penjualan / mencagar semula harta kepada pihak ketiga, permohonan penjualan harta perlu dikemukakan dengan menyatakan perkara berikut:

( i ) Nama peminjam,
( ii ) No akaun / no fail,
( iii ) Nama dan alamat peguam,
( iv ) Nama dan alamat bank (sekiranya melibatkan penyelesaian oleh bank).

Faedah Penyelesaian Awal Pinjaman/ Memendekkan Tempoh Bayaran Balik

Faedah menjelaskan hutang dengan lebih awal atau membayar ansuran bulanan atas kadar melebihi APG/APP adalah seperti berikut:-

i) Jumlah faedah keseluruhan yang perlu dibayar akan menjadi kurang berbanding dengan jumlah faedah asal dan

ii) mendapat pulangan lebihan daripada syarikat insurans dalam bentuk "Cash Surrender Value" ke atas polisi insuran MRTA bagi tempoh perlindungan yang tidak digunakan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Helpdesk Seksyen Akaun - 03-88802066/2067 

Helpdesk Unit PP (penyata baki hutang) - 03 8880 2481
(bayaran untuk sebahagian hutang) - 03 8880 2684
Helpdesk Unit SP (pengesahan selesai hutang) - 03 8880 2934
Helpdesk Unit PB (menambah amaun potongan gaji/pencen) - 03 8880 2655
Helpdesk Unit TB (Pengeluaran Resit - 03 8880 2397
Helpdesk Unit PPH (kebenaran penjualan harta) - 03 8880 2062
Go to top