Menu
Malay English

Articles

1. Senarai Semak Permohonan Pinjaman new
arrow JENIS I: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN YANG TELAH SIAP pdf icon 
arrow JENIS II: MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH SENDIRI pdf icon
arrow JENIS III: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN DALAM PEMBINAAN pdf icon
arrow JENIS IV: MEMBELI TANAH DENGAN TUJUAN MEMBINA RUMAH pdf icon
arrow JENIS V: MENYELESAIKAN HUTANG PINJAMAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN pdf icon
arrow JENIS VI: MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH PEMOHON YANG DIBELI MELALUI PINJAMAN KERAJAAN pdf icon
arrow JENIS VII: MEMBUAT KERJA UBAHSUAI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN pdf icon
arrow MEMBELI HARTANAH LELONG pdf icon
 
2. Senarai Semak Permohonan Pinjaman
arrow Kes Gadaian SPPP pdf icon
arrow Kes Gadaian SPPI pdf icon
arrow Kes Assignment SPPP pdf icon
arrow Kes Assignment SPPI pdf icon
 
3. Senarai Semak Tuntutan Bayaran Pinjaman
arrow Jenis I (Pembelian Rumah Telah Siap) pdf icon
arrow Jenis II (Pembinaan Rumah Di Atas Tanah Sendiri pdf icon
arrow Jenis III (Pembelian Rumah Dalam Pembinaan) pdf icon
arrow Jenis IV (Pembelian Tanah) pdf icon
arrow Jenis V (Ambilalih Pinjaman Bank/Institusi Kewangan) pdf icon
arrow Jenis VI (IV-II)(Pembinaan Rumah Di Atas Tanah BPP) pdf icon
arrow Jenis VII (Ubahsuai Rumah) pdf icon
arrow Pampasan Kebakaran/Bencana Alam pdf icon
 
4. Senarai Semak Pinjaman Perumahan
arrow Senarai Kerja Ubahsuai Rumah Yang Tidak Dibenarkan pdf icon
 
5. Senarai Semak Untuk Mengelak Denda Lewat pdf icon
 
6. Senarai Semak Permohonan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Perumahan pdf icon

 

Go to top